logo

Kan katt och människor föra över sjukdomar till varandra?

   
Hem
Om oss
Kontakt
Våra katter
Planer
Kattungar
Om sibirisk katt
Nyheter
Vykort
Länkar
Blogg
Facebook
@starskyskatteri

Thor lämnade oss april 2020 mitt i Corona tider. Det är vi människor som har drabbats för Covid 19 och då kommer frågan.

Kan vi smitta till våra älskade katter och kan katterna smitta sjukdomen vidare.

Den här sidan kommer inte handla specifikt om viruset Covid 19 utan frågeställningen är:

KAN KATT OCH MÄNNISKOR FÖRA ÖVER SJUKDOM TILL VARANDRA?

Senast uppdatering 2022-01-28 angående Covid

Sidan är tillägnad Thor

sibirisk katt Thor

S*Starskys Thor
2016-2020

Thor var sjuk under en kort tid och det visade sig att han fått massor av olika inflamationer i kroppen.

Bilderna är på Thor och hans sambo/kompis S*Starskys Vladimir

Se Minnessida

Rasstandard

Färgpalett
Neva Masquerade utfärgning
Golden
EMS koder
Allergi
Kattår
Vikt

Sjukdomar/
testar vi våra katter och vaccinerar för

Sjukdomar/
vanliga sjukdomar som katt kan råka ut för
Sjukdomar/
Njurproblem

Sjukdomar/
Allergi hos katt
Kan katt och människor föra över sjukdomar till varandra?
Första hjälp
Veterinären
Sista stund
Sörja katt

ZoonoserVirius, bakterier och parasiterMaskCovid 19Kom ihåg

Sibirisk katt Thor

Virus, bakterier och parasiter håller sig oftast till en art. Vi människor har våra förkylningar, infektioner och maskar. Katter har sina sjukdomar.

 

  Zoonoser  
 

Men omkring 150 sjukdomar orsakas av mikroorganismer som kan tänka sig att byta värd, från djur till människa. Den här sortens sjukdomar kallas zoonoser och finns hos både vilda och tama djur. De smittar genom hudkontakt, saliv, blod, urin och avföring. Vi kan också få zoonoser när vi äter mat som härstammar från sjuka djur. En känd och fruktad zoonos är galna kosjukan.

I Sverige är vi förskonade från de farligaste zoonoserna. Vårt land är ett av få som är helt fritt från rabies. Runt om i världen drabbas cirka 30 000 människor om året av det dödliga viruset.

Rabies förekommer till exempel oftare än de flesta tror i de baltiska länderna, och det är en fruktansvärd sjukdom som leder till en hemsk död.
Men de flesta är inte lika allvarliga och många går att motverka genom god hygien.

Till Topp

 
Sibirisk katt Neva Masquerade Thor Vladimir
Virius, bakterier och parasiter

Att kela med vilda och okända tama djur i andra länder är alltid riskabelt. Klappa inte lösspringande hundar eller katter. De kan bära på virus, bakterier och parasiter som orsakar andra sjukdomar än de vi har i Sverige.

Utekatter äter smågnagare som ofta bär på smittor. Därför kan kattens saliv innehålla mycket bakterier. Det kan vara bra att tänka på om man har ett sår på huden och träffar en katt som gärna vill slicka(det finns katter som gillar att slicka).

Till Topp

Sibirisk katt Thor
  Mask  
 

En vanlig uppfattning är att barn får springmask av katter. Det är fel. Springmask finns bara hos människor och vill inte flytta till någon annan art. Det vill heller inte de maskar som trivs hos katter men däremot kan våra katters avföring innehålla en annan liten organism som är desto mer ombytlig. Parasiten kallas toxoplasma och ger oftast inga symtom hos den som har ett normalt immunförsvar. Men den kan skada foster, så gravida kvinnor bör undvika att göra rent i kattens låda.

Till Topp

 
  sibirisk katt Thor    
  Covid 19    

Jordbruksverket skriver 2022-01-12

Det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, kopplades initialt till en djur- och livsmedelsmarknad i den kinesiska staden Wuhan. Mycket tyder på att smittan ursprungligen spridits från djur till människa. Dock är den sjukdom hos människor som orsakas av SARS-CoV-2, benämnd covid-19, och den pågående smittspridningen som sker en folkhälsofråga, även om SVA också följer utvecklingen. Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos svenska djur ska inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Sverak skriver:
Katter har ett eget coronavirus, felint coronavirus (FCoV). Detta virus är vanligt förekommande i kattpopulationen och ger mild diarré, men kan i enstaka fall mutera till en mera virulent form, FIPV, som orsakar sjukdomen felin infektiös peritonit (FIP). FCoV tillhör en annan subfamilj av coronavirus än SARS-CoV-2 och kan INTE infektera människa.

 

COVID-19 är en coronavirussjukdom hos människor. Viruset sprids i första hand mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser.

Coronavirus är en omfattande virusfamilj med virus som är kända hos många olika djurslag. Coronavirus identifierades för första gången på 1960-talet. De orsakar vanligen infektioner i andningsvägarna och mag-tarmkanalen. Coronavirus är ofta specifika för olika värddjur och sprids därför vanligen inte lätt mellan olika djurslag. De flesta coronavirus är inte zoonotiska, dvs. de smittar inte mellan människor och djur.

Hos flera djurslag känner man till sjukdomar orsakade av coronavirus och dessa ska inte förväxlas med COVID-19 -sjukdomsfallen som nu påträffats hos människor.

Vid exponeringsförsök i Kina upptäckte man att viruset SARS-CoV-2 smittade till katter och illrar och att de bildade antikroppar. Vid samma exponeringsförsök smittade viruset SARS-CoV-2 vidare från de exponerade katterna till katter som var i samma rum som de.

I förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället är en eventuell smittspridning från infekterade husdjur försumbar.

Enstaka rapporter tyder på att viruset kan överföras från människa till hund och katt under vissa omständigheter, och det går inte att utesluta att även andra husdjur kan smittas.
Om infekterade människor överför viruset till ett djur bedöms inte ett sådant djur utgöra en större smittrisk än andra föremål en infekterad människa kommer i kontakt med.

OBS!

Vid kontakt med djur rekommenderas att man följer sina normala hygienrutiner.
Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk.

En person som insjuknat i en infektionssjukdom bör alltid undvika onödig hantering av djur och tvätta händerna omsorgsfullt, till exempel före hantering av djurens mat. Om möjligt bör en frisk person ta hand om den dagliga skötseln av sällskapsdjuren. Eftersom det på basis av experimentella infektionsförsök ser ut som om katter och illrar enklare kan smittas med SARS-CoV-2 viruset än andra djur, är det skäl att undvika att hantera i synnerhet dessa djur om man har insjuknat i COVID-19.

Till Topp

sibirisk katt Thor

KOM IHÅG!!!

Att hygien är alltid viktigt!
Tvätta händer med tvål och vatten, extra viktigt om du eller ditt djur är sjukt!
Risken är minimal att vi smittar varandra men varför CHANSA!

 

Källor: https://www.apoteket.se/om-apoteket/tidningen-apoteket/djurens-sjukdomar-kan-smitta/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/sallskaps--och-hobbydjur/vanliga-fragor-djur-och-coronaviruset-covid-19/
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/corona-covid-19#h-Fragorochsvarsmittaochdjur
https://www.sverak.se/covid19/

   
  sibirisk katt Thor    
  Till Topp