logo

 

Njurproblem

   
Hem
Om oss
Kontakt
Våra katter
Planer
Kattungar
Om sibirisk katt
Nyheter
Vykort
Länkar
Blogg
Facebook

Här kommer en sida om sjukdomar/ njurproblem som din katt kan råka ut för.

Det är viktigt att ha er veterinärs telefonnummer på ett ställe som ni lätt hittar, som på kylskåpet och även telefonnummer till djursjukhus som har öppet dygnets alla timmar.

Bra att veta om normalvärde för katt:

Hjärtfrekvens (puls) 140-220 slag/minut

Andningsfrekvens 20-40 andetag/minut

Temperatur 38,0 °C - 39,0 °C (ändtarmen)

Vid problem RING VETERINÄR
så kan de säga om ni ska åka in till dem eller inte.

Jag som kattägare ringer hellre en gång för mycket till veterinären
än en gång för lite.

sibirisk katt Oskar

Sidan är tillägnad Oskar

Sibirisk katt Oskar

S*Starskys Oskar
2013-2019

Oskar var sjuk under en tid och det visade sig att det han hade stopp i urinvägarna.

Alla bilder på sidan är på Oskar och
hans bror S*Starskys Mars/Pixel

Se Minnessida

Rasstandard

Färgpalett
Neva Masquerade utfärgning
Golden
EMS koder
Allergi
Kattår
Vikt

Sjukdomar/
testar vi våra katter och vaccinerar för

Sjukdomar/
vanliga sjukdomar som katt kan råka ut för
Sjukdomar/
Njurproblem

Sjukdomar/
Allergi hos katt
Kan katt och människor föra över sjukdomar till varandra?
Första hjälp
Veterinären
Sista stund
Sörja katt

Om katten dricker och kissar mycketNjurproblemVad är urinsten, grus, sand och kristaller

Varför får katter urinsten, grus och sandMinska risken för urinsten

sibirisk katt Oskar o Mars

Till Topp

 

Om katten dricker och kissar mycket

 
 

Om din katt svårt att hålla tätt, har börjat kissa inomhus, kissar den oftare och mer än vanligt eller har den börjat dricka mer än vanligt.

Detta är vanliga symtom hos våra katter och kan bero på en rad olika sjukdomar. Några är urinvägsinfektion, diabetes, livmoderinflammation och problem med njurarna. Det finns också flera andra sjukdomar det kan bero på.

Om du misstänker att din katt dricker eller kissar på ett onormalt sätt, vänta inte med att kontakta veterinär. Ju tidigare du kommer desto bättre är chansen att ditt djur får bästa behandling i rätt tid.

Att katter dricker eller kissar mycket är vanliga symptom njursjukdomar och diabetes, men ökat drickande och kissande kan vara symtom på många sjukdomar. Vissa cancersjukdomar har symtom som ökad törst och urinering, samt minskad aptit, trötthet och förstoppning.

Var observant på om din katt kissar mer eller oftare än vanligt, ”läcker kiss”/visar inkontinens, kissar inomhus eller dricker mer än vanligt. Dessa symtom kan också vara tecken på en störning i beteendet.

Om du misstänker att din katt dricker eller kissar mer än normalt är det viktigt att djuret alltid har fri tillgång till vatten. Annars är risken att djuret kommer att drabbas av vätskeförlust.
Ibland vill veterinären veta hur mycket katten dricker på ett dygn. Häll upp en liter vatten i en skål. Mät och anteckna hur mycket vatten som går åt på ett dygn.

Boka alltid tid för undersökning hos veterinär om katten dricker eller kissar onormalt. Det kan vara symtom på en allvarlig sjukdom, även för ett i övrigt friskt djur.
Ta gärna med ett urinprov. Det brukar gå bra om man använder non-absorberbar kattsand.

   
  Källor: https://www.djurvardguiden.se/artikel/katten-dricker-och-kissar-mycket/    

sibirisk katt Oskar

Till Topp

  Njurproblem    
 

Njurproblem hos katter är relativt vanliga, speciellt hos äldre katter som är över sju år gamla. När de når den åldern är det vanligt att deras njurar inte fungerar lika bra som tidigare.

Njurproblem hos katter kan utvecklas på flera sätt. En vanlig orsak är att katten börjat dricka mer, vilket skapar större urinproduktion och leder till att katten kissar oftare. Katten kan gå ner i vikt ellerhar ingen aptit. Det är tecken som vi kattägare kan vara uppmärksamma på. Det kan även vara beteendeförändringar som apati eller slöhet. Det kan förstås vara andra sjukdomar men när det är i samband med förändringar i urinen troligtvis en tecken på att katten utvecklat en njursjukdom. Andra vanliga tecken på njurproblem hos katter är kräkningar och uttorkning. Du kan kolla deras vätskebalans genom att dra lätt i en bit av deras päls och se hur lång tid det tar för den att återgå till det normala. Om det tar längre än en sekund innebär det att din katt är uttorkad.

Njurproblem hos katter har flera orsaker. Njurproblem hos katter är njursvikt hos äldre katter. Normalt sett fokuserar behandlingen då på symptomen eftersom njurarna befinner sig på sin gräns och måste bibehålla sin funktion. Behandling för njurproblem hos katter baseras på deras kost, huvudsakligen för att de är svårt uttorkade. Deras njurar samlar inte upp urinen väl och de avlägsnar en hel del vätska med den. Därför bör de ha en kost rik på vätska, såsom våtfoder på burk. Speciellt eftersom katter inte dricker mycket vatten.

   
  https://minadjur.com/halsa/njurproblem-hos-katter-symptom/    

sibirisk katt Oskar o Mars

Till Topp

  Vad är urinsten, grus, sand och kristaller    
 

Stenar, grus och sand i urinblåsan är en vanlig orsak till att katten får besvär från urinvägarna.

Stenar eller grus i urinblåsan är en vanlig orsak till att katter får urinvägsproblem. Urinstenar bildas av kristaller och material från kroppen. De kan finnas i hela urinsystemet, men hittas oftast i urinblåsan eller urinröret (njurstenar är ovanliga). Urinstenar, grus och sand som ligger i urinblåsan kan reta och skapa inflammation och ökar dessutom risken för urinvägsinfektion. Både han- och honkatter kan drabbas av urinsten, men det är vanligare att stenarna ger besvär hos hankatter, eftersom de har ett längre och smalare urinrör som gör det svårare för katten att kissa ut stenarna. I värsta fall kan urinstenar orsaka stopp i urinröret, vilket leder till att katten inte kan kissa, s k urinstopp. Om katten inte kan kissa så är det akut, och katten måste få omedelbar veterinärvård. Urinstenar kan variera i storlek, de kan vara enstaka eller flera. Hos katter med urinsten kan stenarna antingen bestå av en och samma typ av kristall eller vara en blandning av olika typer av kristaller.

Det finns flera olika typer av urinstenar:

Struvitsten är den absolut vanligaste typen av urinsten hos katter. Struvit är ett vanligare namn för magnesium-ammoniumfosfat.
Kalciumoxalatsten är den näst vanligaste typen av urinsten hos katter. Den förekommer främst hos medelålders katter, och oftare hos kastrerade hanar.
Uratsten är en lite mer ovanlig urinsten men förekommer ibland hos katt, och kan ibland vara tecken på leversjukdom.
Ovanligare stenar är cystin, kalciumfosfat, silikat, karbonat, xantin, förstenat blodkoagel samt stenar som bildats pga läkemedelsanvändning.
Blandstenar, det vill säga stenar som är en blandning av flera olika typer av urinstenar, förekommer också.

Urinsten ger liknande symptom som de andra problem som kan uppstå i kattens nedre urinvägar. Nedan finns en lista på symptom som kan ses vid besvär i urinvägarna. Detta är alltså symptom som katten kan visa vid flera olika typer av urinvägsproblem förutom urinvägsinfektion (t ex idiopatisk cystit - inflammation i urinblåsan där man inte kan hitta någon uppenbar orsak, eller urinvägsinfektion). För att veta om det finns urinstenar måste katten undersökas hos veterinär.

Exempel på symptom som kan ses vid besvär från urinvägarna:

Katten springer oftare på lådan än vanligt och/eller sitter kvar längre på lådan än den brukar.
Katten börjar jama, krysta eller visa tecken på smärta när den går på lådan. Det är inte ovanligt att man först tror att katten är förstoppad, när den egentligen har problem med att kissa.
Katten kissar oftare och mindre pölar än den brukar. Urinen kan ha annorlunda färg än vanligt (rosafärgad urin tyder på blod i urinen).
Katten slickar på vulva/penis mer än den brukar.
Vissa katter kan också putsa pälsen onormalt mycket, särskilt på magen och låren.
Katten får förändrat beteende, visar rädsla, vill gömma sig, blir aggressiv eller blir mer kontaktsökande än vanligt. Katten kissar på andra ställen än i kattlådan (på golvet, soffan, sängen, mattor eller liknande).
Katten verkar hängig, äter/dricker sämre eller beter sig annorlunda på annat sätt.
Katten kan inte kissa alls (detta kallas urinstopp, drabbar i stort sett bara hankatter och är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver att man snabbt tar sig till veterinär).

   

sibirisk katt Oskar

Till Topp

  Varför får katter urinsten, grus och sand    
 

Varför en del katter drabbas av urinstenar är inte helt fastställt, men man vet att det finns många olika saker som kan påverka (observera att det ofta krävs en kombination av olika faktorer för att urinstenar ska bildas):

Låg fysisk aktivitet och övervikt leder till ökad risk för plugg- och stenbildning.
Lågt vätskeintag. En katt som får i sig för för liten mängd vätska kan löpa större risk att bilda urinstenar.
Surhetsgraden i urinen kan påverka. Det finns dock flera andra saker som också spelar in, så man kan inte enbart förlita sig till urinens surhetsgrad när det gäller huruvida urinstenar riskerar att bildas.
Urinvägsinfektion kan öka risken för vissa typer av urinstenar.
Vissa läkemedel och tillskott kan göra att urinstenar lättare bildas.
Vissa sjukdomar och anatomiska fel kan öka risken för urinstenar. Exempel är sjukdomar som leder till förhöjt kalcium i blodet (kan öka risken för kalciumoxalatstenar) och möjligen vissa typer av leverproblem.
När det gäller uratsten har man sett att vissa kattraser löper högre risk (siames, egyptisk mau, ocicat och birma).
Kosten. Vad katten äter har betydelse. Torrfoder ger ofta mer koncentrerad urin och mindre frekvent urinering (jämfört med blötmat), vilket kan leda till ökad risk för att urinsten bildas. En del torrfoder kan ge högt pH i urinen. Foder som både ger koncentrerad urin, högt pH i urinen och hög magnesiumkoncentration i urinen kan öka risken för struvitstenar.

   
sibirisk katt Oscar
  Minska risken för urinsten    
 

Håll katten normalviktig. Om katten är överviktig behöver den gå ned i vikt för att minska risken för återfall. Rådgör med din veterinär för att få hjälp med ett viktminskningsprogram där katten går ned i lagom takt och med rätt sorts foder. Se även till att katten rör på sig mer. Om man har en innekatt kan det innebära att den får gå ut i koppel dagligen, eller att man leker med katten dagligen.

Öka kattens vätskeintag. Man tror att katter som får i sig för lite vätska löper större risk att bilda urinstenar. Ett sätt att få i katten mer vätska kan vara att ge blötmat eller hälla vatten över torrfodret. Man bör också se till att ha flera olika vattenskålar på olika ställen i hemmet (gärna nära de ställen där katten uppehåller sig mest) och byta vattnet varje dag. En vattenfontän brukar också kunna locka katter till att dricka mer.

Anpassat foder. Om man vet vilken typ av stenar katten har (eller haft, om de opererats ut), så behöver man ofta anpassa utfodringen för att förebygga återfall. Det finns tyvärr inga universalfoder för katter med urinstensbesvär; kosten måste noga anpassas efter vilken typ av urinstenar den enskilda katten har problem med, vilken surhetsgrad katten har i sin urin mm. I övrigt beror valet av foder på om katten behöver gå ned i vikt, om den har andra sjukdomar och flera andra faktorer. Rådgör alltid med din veterinär kring vilket foder som är mest lämpligt för din katt.

   
 

https://firstvet.com/sv/artiklar/urinsten-hos-katt?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p-search-se-dsa&utm_content=375635295498

   
  sibirisk katt    
  Till Topp